Drankbeleid

Beste ouders en leden,

Dit jaar heeft de leidingsploeg van Chiro Waarloos hard gewerkt aan het opstellen van concrete regels rond alcohol, drugs en roken. Deze regels stonden voordien nog niet zwart op wit vastgelegd waardoor er in het verleden soms twijfel over was. Deze regels dienen vooral als een leidraad voor de leiding maar zijn ook handig om te weten als lid.

Ook hebben we sancties vastgelegd voor als deze regels niet gevolgd worden. Deze sancties kunnen natuurlijk nog verschillen naar de ernst van de situatie.

Regels op kamp:

KetiAspiLeidingKoks
DrugsNooit.Nooit.Nooit.Nooit.
RokenNooit.Niet, enkel bij extreme gevallen mits een overleg met de ouders. Niet tijdens spelmomenten en uit het zicht van leden.In overleg met medeleiding, niet tijdens spelmoment en uit het zicht van leden.Uit het zicht van leden.
AlcoholNooit.Op normale avonden max 4 consumpties, onder 6%, pas na 10u. Laatste avond geen limiet maar leiding houd toezicht en stopt leden waar nodig.Eigen verantwoordelijkheid, moet fris voor leden kunnen staan. Enkel drank onder 13%Enkel in hun tent/keuken. Niet op terein, refter en deurgat van keuken naar refter.

Sancties:

Overtreding DRUGS:

Ketiindien betrappen van gebruik of bezit van drugs worden de ouders verwittigd en het kind naar huis gestuurd.
Aspiindien betrappen van gebruik of bezit van drugs worden de ouders verwittigd en het kind naar huis gestuurd.
Leidingindien betrappen van gebruik of bezit van drugs wordt de persoon in kwestie naar huis gestuurd.
Koksindien betrappen van gebruik of bezit van drugs wordt de persoon in kwestie naar huis gestuurd.

Overtreding ROKEN:

1e overtreding2e overtreding3e overtreding
KetiWaarschuwing en sigaretten worden afgepaktSigaretten worden afgepakt en ouders worden verwittigdOuders worden nogmaals verwittigd en het kind wordt naar huis gestuurd
AspiIndien de regels die werden opgesteld met het lid en de ouders worden overtreden krijg je een waarschuwing en eventuele bijkomende afspraken
 
Indien er geen regels en toestemming van de ouders is krijg je een waarschuwing
Indien de regels die werden opgesteld met het lid en de ouders nogmaals worden overtreden worden de sigaretten afgepakt
 
Indien er geen regels en toestemming van de ouders is worden de sigaretten afgepakt
Indien de regels die werden opgesteld met het lid en de ouders nogmaals worden overtreden worden de sigaretten afgepakt en de ouders verwittigd
 
Indien er geen regels en toestemming van de ouders is worden de sigaretten afgepakt en de ouders verwittigd  
LeidingIndien de afgesproken regels niet gevolgd worden: Een aanspreking met de vraag om het gedrag te veranderenIndien de afgesproken regels niet gevolgd worden: Een aanspreking met de vraag om het gedrag te veranderen en gesprek samen met de VBIndien de afgesproken regels niet gevolgd worden: Een verder gesprek en sigaretten worden afgepakt
KoksIndien de afgesproken regels niet gevolgd worden: Een aanspreking met de vraag om het gedrag te veranderenIndien de afgesproken regels niet gevolgd worden: Een aanspreking met de vraag om het gedrag te veranderenIndien de afgesproken regels niet gevolgd worden: Een aanspreking met de vraag om het gedrag te veranderen en gesprek samen met de VB

Overtreding ALCOHOL:

1e overtreding2e overtreding3e overtreding
KetiWaarschuwingWaarschuwing en Drank wordt afgepaktDrank wordt nogmaals afgepakt en de ouders worden verwittigd
AspiIndien er op normale avonden boven de limiet gedronken wordt krijgt de persoon in kwestie een waarschuwingIndien er op normale avonden nogmaals boven de limiet gedronken wordt mag de persoon in kwestie geen alcohol meer drinken voor de rest van het kampIndien de persoon in kwestie zich toch niet aan de regels houd worden de ouders verwittigd
LeidingIndien de afgesproken regels niet gevolgd worden: Een aanspreking met de vraag om het gedrag te veranderenIndien de afgesproken regels niet gevolgd worden: Een aanspreking met de vraag om het gedrag te veranderen en gesprek samen met de VBIndien de afgesproken regels niet gevolgd worden: Een verder gesprek en geen alcohol meer voor de rest van het kamp
KoksIndien de afgesproken regels niet gevolgd worden: een aanspreking met de vraag om het gedrag te veranderenIndien de afgesproken regels niet gevolgd worden: een aanspreking met de vraag om het gedrag te veranderenIndien de afgesproken regels niet gevolgd worden: Een aanspreking met de vraag om het gedrag te veranderen en gesprek samen met de VB
Categorieën: Algemeen

Berichtnavigatie

Reacties zijn gesloten.

Maak een website of blog op WordPress.com

%d bloggers liken dit: